PRAXIS FÜR MANUELLE MEDIZIN
Christian Büttner Heilpraktiker
Singoldweg 13 * 86859 Holzhausen * Tel. 08241/9976132 * praxis@hp-buettner.de
>> Bewegung ist Leben << Andrew Taylor Still, Begründer der Osteopathie

Chiropraktik

Schmerzen

Knieschmerzen

Gelenkschmerzen

Rückenschmerzen

Schulterschmerzen

Kopfschmerzen

PRAXIS FÜR MANUELLE MEDIZIN
Christian Büttner Heilpraktiker
Singoldweg 13 * 86859 Holzhausen Tel. 08241/9976132 * praxis@hp-buettner.de
>> Bewegung ist Leben << Andrew Taylor Still, Begründer der Osteopathie

Chiropraktik

Schmerzen

Knieschmerzen

Gelenkschmerzen

Rückenschmerzen

Schulterschmerzen

Kopfschmerzen

PRAXIS FÜR MANUELLE MEDIZIN
Christian Büttner Heilpraktiker
THERAPIEN
Singoldweg 13 * 86859 Holzhausen Tel. 08241/9976132 * praxis@hp-buettner.de
>> Bewegung ist Leben << Andrew Taylor Still, Begründer der Osteopathie

Chiropraktik

Schmerzen

Knieschmerzen

Gelenkschmerzen

Rückenschmerzen

Schulterschmerzen

Kopfschmerzen

PRAXIS FÜR MANUELLE MEDIZIN
Christian Büttner Heilpraktiker
>> Bewegung ist Leben << Andrew Taylor Still, Begründer der Osteopathie
Singoldweg 13 86859 Holzhausen Tel. 08241/9976132 praxis@hp-buettner.de

Chiropraktik

Schmerzen

Knieschmerzen

Gelenkschmerzen

Rückenschmerzen

Schulterschmerzen

Kopfschmerzen